Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.02.2010 15:50 - 9999 - числото на гибелта на Земята
Автор: djud Категория: Хоби   
Прочетен: 3612 Коментари: 4 Гласове:
6

Последна промяна: 19.02.2010 16:12


9999 - числото на гибелта на Земята   След третия апокалипсис Земята променя полюсите си. ИзначалниятСеверен полюс в района на остров Пасха / днес известен като Рапа Нуи, в Източната част на Тихия океан,част от територията на Чили, известен с гигантските каменни статуи и масивни дървени стълбове,покрити с писменост / http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=8&id=5249 ,след като се измества три пъти с по 6666 км, отива на мястото на изначалния Южен полюс в района на планина­та Кайлас. Четвъртият апока­липсис, когато изместването на полюсите преминава вече във второто полукълбо, е сиг­нал да се създаде друга система за защита на Земята от човешкия грях. Друга система, но каква? Може би тя е световната систе­ма от пирамиди и монументи от древността, изградени очевид­но под ръководството на Златния фонд на човечеството,  след четвъртия апокалипсис. Очевидно е, че тази система с идеалното си разполо­жение на земното кълбо изобщо не изпълнява ролята на гроб­ници за някого. Фината енергия дейст­ва в триизмерното ни пространство чрез триъгълници, а нея я управляват числа! Ъглите на пирамидите... Триъгълните мисли, за които говорят йогите... Нима пирамидите са в състояние да изчисляват грешните хора посредством техните „деветични" или „шестични" грешни мисли. Какво би се случило със Земята, ако тя, променяйки по­ложението на полюсите си направи пълен „апокалиптичен кръг". Тоест какво би станало, ако е изместила оста си с 6666 км 6 пъти, при което Северният полюс отново би се върнал на древното си изначално място в района на остров Пасха? Не знам защо, но ми се струва, че с това Земята ще приклю­чи своя „шестичен цикъл", т.е.цикъла на апокалипсисите, и ще премине към нов „деветичен цикъл" с изместване на оста вече с 9999 км. На Земята вече е създадена система от пирамиди и мону­менти, която е призвана да не допусне поредното измества­не на полюсите с 6666 км и приближаването до „фатал­ния кръг". Та нали вече е имало четири завъртания по 6666 км, остават само две! В потвърждение може да се до­бави, че разположението на пирамидите и монументите е в строга симетрия не само с точките „6666" на Земята, но и с точките „9999", както е с Кулата на дявола, отстояща на 1666 км и от точка „6666", и от точка „9999". Какво може да означава „деветичният" цикъл на за­въртания на Земята, т.е. пе­риодичното изместване на оста й с 9999 км? Не знам, но мисля, че това означава гибел за планетата. Тя няма да из­държи и ще се разруши. А може би в силата на числата се крие основният принцип на борба със злата енергия, разработен и въведен в действие от древните ?!   Сумиране на суми Ако за всяка цифра се определят четири реда числа и се сумират/ като ако за сумата им се получи двуцифрено число се сумират цифрите отново, докато се получи едноцифрено число- напр. 5+5+5=15; 1+5=6 /  ще се получи следното : 1. При числото 9 всички комбинации са равни на 9 2. Сумата от су­мите на трите последни реда при анализа на всякацифра винаги дава „9"  
РЕД / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ред 1 = n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ред 2 = n+n 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Ред 3 = n+n+n 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Ред 4 = n+n+n+n 4 8 3 7 2 6 1 5 9
Ред 1+Ред 2+Ред 3+Ред 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ред 2+Ред 3+Ред 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ред 3+Ред 4 7 5 3 1 8 6 4 2 9
  След няколко седмици математиците са се изумили , ко­гато при анализа на световната система от пирамиди и монументи от древността по хордите на очертаните на глобуса триъгълни­ци са открили, че всички математически закономерности при сумирането на суми непременно водят до числото „9". 3. При сумирането на сумите на всич­ките четири числови реда на всяка цифра се получава съща­та цифра. 4. Шестицата много прилича на тройка. Сумата от четвъртия ред за числото „3" е „3", а за числото „6" е „6". Такова нещо с изключение на числото „9" никъде няма. 5. Сумирането на суми­те от двата последни реда само за числата „6" и „3" дава същото число: за числото „6" - „6", а за числото „3" - „3". Същото важи и за „9” разбира се. Точно тези числа (3, 6 и 9) фигурират в триъгълниците, образуващи се при съединява­нето на различните пирамиди и монументи помежду им. Дали описаните закономерности не са обик­новено „цифроблудство", а изразяват наистина важни законо­мерности в света? Напълно е възможно числата да обладават сила, която с пълен размах да се проявява в загадъчния фин свят. В тези числа се крие някаква сила, която засега не е подвластна на изучаване и която древните смятат за главна в све­та. Може би това е мисълта. Неслучайно физиците каз­ват, че мисълта е материална, към което може да се добави, че е и „числена".Мислите биват добри и зли. Казват, че в света съществува баланс между доброто и злото и само в борбата помежду им се раждат знанията и прогресът. Ако се преброят от последните 4 реда със суми отбелязани в таблицата колко са предполагаемите „зли" (9, 6 и 3) и „добри" (1, 2, 4, 5, 7 и 8) числа (те са общо 36) се получава :
Брой на „добрите" и „злите" числа в сумите от суми на числовите редове
„Добри" числа 1, 2, 4, 5, 7 и 8 „Зли" числа 3, 6 и 9
18(50%) 18 (50 %)
Баланс между доброто и злото!   Ето и малко измерени разстояния :
  • 9999 км - половината от полуокръжността на Земята, или 90°;
  • 6666 - една трета от полуокръжността на Земята, или 60° (например разстоянието от планината Кайлас до сегашния Северен полюс;разстоянието между Стоунхендж в Англия и Кулата на дявола в САЩ; разстоянието от Стоунхендж до Бермудския триъгълник /американецът Бърлиц е открил голяма пирамида под водата в района на Бермудския триъгълник/; разстоянието от Бермудският триъгълник до о. Пасха ; факт е, че разстоянието от египетските пирамиди до съвременния Северен полюс е също 6666 километра);
  • 4999 км - една четвърт от полуокръжността, или 45° (например разстоянието от остров Пасха до мексиканските пи­рамиди);
  • 3333 км - една шеста от полуокръжността на Земята, или 30° (например разстоянието от мексиканските пирамиди до Ку­лата на дявола,както и разстоянието от о.Пасха до пустинята Наска );
  • 1666 км - една дванадесета от полуокръжността на Зе­мята, или 15° (например разстоянието от Кулата на дявола до точка „6666"-където би се изместил сегашния Северен полюс,в случай на Апокалипсис, в САЩ, щата Тексас).
  Ако пирамидите и монументите са в състояние по някакъв начин да унищожават отрицателната психична енергия (злите мисли), то би трябвало да съществува и математически меха­низъм, извеждащ до числото „0", т.е. числото на унищожение­то. Какъв е той? Как се унищожава отри­цателната психична енер­гия? Ще разберете някой друг път ! Ясно се вижда, че пирамидите и монумен­тите не са построени несистемно, а по точни математически законо­мерности, в които пре­ди всичко се очертават различни триъгълни­ци. А кой ли всъщност е замислил и построил самите пирамиди ? Да вземем само дан­ните на Друнвало Мелхиседек, изложени във великолепната му книга „Древната тайна на цветето на живота". Той дава огромен обем от необичайни знания, които изоб­що не се вместват в понятието „измислица" или „фантазия", тъй като съвпадат с древните представи за създаването на живота и са изпъстрени със съвсем точни дати и факти. В съответствие с тези факти по време на изграждането на египетските пирамиди управляващите Египет са били хора с огромен ръст и необичайна външност, такива са и статуите им в храма при Абу Симбел. Авторът твърди, че в самото начало Египет е управляван от хора от петото измерение (или от петото равнище на съзна­ние), с ръст около 18 метра, чиито статуи са изпълнени в реал­ни размери. Управляван е и от хора от четвъртото измерение (четвъртото равнище на съзнание), чиито статуи с ръст 10,6 метра също са представени в храма на Нефертити. Хората от четвъртото измерение са наричани хатори. И най-после, Египет е управля­ван от хора от третото измерение (третоторавнище на съзна­ние) с ръст 3-4,8 метра. Типичен техен представител е красави­цата Нефертити. Тя е изглеждала доста необичайно. Ръстът й ебил около 3,5 метра. Пора­зяват размерите и формата на черепа й. Едва впослед­ствие, когато пирамидите и монументите вече са пост­роени, Египет е управляван от хора от нашето второ из­мерение (второ равнище на съзнание) с обичайния за нашите възприятия ръст от 1,5-2 метра.  Излиза, че в строителството на пирамидите са участвали хора от няколко паралелни свята (трето, четвърто и пето измерение), че и от нашия свят, нашето второ измерение. Знанията само на един свят не стигат! Колко стройно се получава - строителството е започнато от хора от най-високото равнище (петото измерение), а го продължават от по-ниските равнища (четвъртото и третото измерение). И за кого? За хората от второто измерение, т.е. за нас. Изглежда прекалено много струват нашата злост и злите ни мисли в космически мащаб!   В списание „Техника на младежта" от 1984 година има статия на М. Струнина за т. нар. хипербореи, същите, които Хитлер е искал да открие. Позова­вайки се на древноиндийския епос „Махабхарата", тя описва страната Арктида, разположена на Северния полюс. Климатът й е бил топъл и мек, тъй като в онези времена течението Гълфстрийм е стигало дотам и е правело тези земи годни за жи­вот. Авторката е ползвала карта на Герхард Меркатор, издадена през 1595 година, според която страната Арктида (или Хиперборея) се е състояла от четири части, разделени от големи реки и от вътрешно море, разположено в центъра. В самия център на това море, в точката на Северния полюс се е намирала „чер­ната скала" или легендарната планина Мера. Таза планина е била обител на всесилни богове... Следователно и под Северния полюс има монумент от древ­ността. Легендарната планина Мера е монумент, също както планината Кайлас е пирамида. В противен случай Северният полюс не би влязъл в световната система от пирамиди и мону­менти. По-късно Мера е потънала. В статията пише ,че Арктида е загинала преди 12-13 000 години, потъвай­ки в океана. Водите на Гълфстрийм променят посоката на тече­нието си и започват да затоплят бреговете на Европа. Времето на гибелта на Арктида съвпада с гибелта на ост­рова на Платон в Атлантическия океан, на който според Блаватская са живели последните атланти. Все пак какви ли са били хипербореите? Те са наричани „потомци на титани­те". Отбелязано е, че са имали контакти с древните гърци. Значи хипербореите са живели в сравнително неотдавнашно историческо време. Хитлер, преминавайки през Ру­сия, е искал да достигне Тибет - Вечния континент, да открие там хипербореите с надеждата да научи тайната на свръхенергиите и с тяхна помощ да промени света. А ние, разсъждавайки върху трагичното послание на древните и анализирайки особе­ностите на живота на Вечния континент, стигнахме до извода, че след Всемирния потоп преди всичко атлантите са дали първия кълн на човешкия живот, след което са се разпространили по земното кълбо. Оттук следва, че атлантите и хипербореите са едни и същи хора от четвъртата раса, че Хитлер е търсел ат­лантите. Вярвал е, че са живи. Световната система от пирамиди и монументи ни е спасила от края на света След четвъртия апокалипсис настъпва времето, ко­гато Висшия разум решава да изостави традиционната си практика на подбор на най-добрите в периодите на самопречистване на Земята. Решава да създаде систе­ма, която да унищожава първопричината за всичко отрицателно по света - злите мисли, за да не безпокоят майката Земя, да не влияят върху паралелните светове и да не разрушават постиг­натото за милиони години благоденствие на Онзи свят.Световната система от пирамиди и монументи само унищожава злите мис­ли, за да не могат те да се разпространяват във Вселената. Това съвсем не е малко и мисля, че ни е спасило от поредния пети апокалипсис.Затова ми се иска да кажа: „Хора, старайте се да бъдете добри!".Гласувай:
7
11. ivoso - Много
19.02.2010 15:55
интересно?
цитирай
2. djud - Нещо за Лемурийците, специално за baimomchil :)))
19.02.2010 16:46
Главният континент на Лемурия е бил разположен в района на Австралия, която изглежда е остатък от него.Ранните лемурийци са били с огромен ръст (около 20 метра), с по четири ръце и две лица. Отначало телата им са били изградени от меки вещества, пластични и гъвкави. Точно при тях за първи път в процеса на еволюцията са се появили кости, които укрепили конструкцията на тялото и ги направили по-приспособими към земния живот, макар че увеличили теглото им. Според една от хипотезите (Лобсанг Рампа, „Докторът от Лхаса", с. 231) по това време Земята се е въртяла по друга орбита и гравитацията е била значително по-слаба. Животните са съществували в множество
разновидности и са били по-едри. Може би това са легендарните динозаври? Този факт не може да се изключи, още повече ако се вземе предвид горе-долу паралелното съществуване в един и същи период на огромните влечуги и лемурийската цивилизация.Ранните лемурийци почти не са притежавали памет, речта им напомняла нещо като пеене, общували си най-вече чрез „четене на мисли", а основното си внимание са концентрирали върху развитието на волевите моменти в живота. Като производни на втората раса,ранните лемурийци отначало също са били хермафродити, но после се извършило разделянето на половете - появили се мъжете и жените.Но най-интересното за късните лемурийци е твърдението на Блаватская (т. 2, с. 247, 247, 410), че и в наше време съществуват преки потомци на лемурийците, които не са минали през пещта на генетичните промени в четвъртата (атлантите) и петата (нашата цивилизация) раси. По-конкретно тя пише: „Можете да различите остатъчни елементи от този велик навремето народ (Лемурията на третата раса) в някои пло-скоглави аборигени в Австралия", „...австралийските туземци.В „Хрониката на Акаши" също има подобни сведения: „ Те (лемурийците) са се изродили, а потомците им продължават и днес да населяват някои области на Земята като диви народи " (Р. Щайнер „Из летописите на света ", с. 22).
цитирай
3. анонимен - платье королевой смотреть онлайн
20.10.2012 10:06
Привет!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://filmai.narsyk.net/user/Liessegow/>брюки капри купить </a> маленькая фея одежда интернет магазин <a href=http://i-fresh.net/user/erycleweawn/>интернет магазин мужской одежды китай </a> греческие платья <a href=http://dejavu.ua/>купить женское эротическое белье </a> платья для полненьких ... Удачи Всем!
-====-
<a href=http://kamagra-uk.blog.hr/>Online US pharmacy Kamagra prices </a> - Buy Generic Online Kamagra without a prescription :.Oral Jelly suppliers usa Cheap Kamagra .:<a href=http://super-kamagra.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly order </a> - Kamagra prices
цитирай
4. анонимен - школьная одежда купить
22.10.2012 08:36
Доброго времени суток!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://pricol.pp.ua/user/TetneustyVany/>сумки манго купить </a> купить аксессуары <a href=http://deletor.webd.pl/erep/member.php?action=profile&uid=18714>обработка платьев </a> каталог одежды осень зима <a href=http://www.leqsebi.net/user/Gueseapedge/>платье для полных женщин </a> модные фирмы одежды ... Удачи Всем!
-====-
<a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>genuine Kamagra </a> - Canada Kamagra Online :.Kamagra tablets in India ajanta pharma .:<a href=http://kamagra-online-drug-stores.blog.hr/>Online shop Kamagra Order overnight shipping </a> - viagra UK Kamagra Oral
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: djud
Категория: Други
Прочетен: 307960
Постинги: 61
Коментари: 591
Гласове: 674
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930